نام کارگاه و محتوی

مدرس

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

جامعه شرکت‌کنندگان

لینک خبر و تصاویر

کارگاه آشنایی با مرورگر MeSH سمیه امیدی 1403/02/31 کلاس 202 اعضای هیأت علمی

 

 

کارگاه آشنایی با پایگاه دانش لینک

سمیه امیدی 1403/03/07 کلاس 202
اعضای هیأت علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)