کارگاه‌های آموزشی 1402

 

 

نام کارگاه و محتوی مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری جامعه شرکت کنندگان لینک خبر و تصاویر
کارگاه آشنایی با پایگاه PubMed فاطمه گودرزی 1402/3/8 سالن کنفرانس دانشجویان ترم 1 پرستاری 
 کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی  فاطمه گودرزی  1402/3/22 سالن کنفرانس  دانشجویان ترم 1 پرستاری   
کارگاه آموزشی سامانه فراکاوش سمیه امیدی 1402/7/29 کتابخانه دانشجویان ترم 1 پرستاری و اتاق عمل
جستجو در پایگاه اطلاعاتی دانش لینک سمیه امیدی 1402/7/30 سالن کنفرانس دانشجویان ترم 1 پرستاری و اتاق عمل 
کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی فاطمه گودرزی 1402/10/4 کلاس 101 دانشجویان ترم 1 پرستاری و اتاق عمل 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)