کارشناسان کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی سمت
مدرک و رشته تحصیلی
پست الکترونیک
شماره تماس
فاطمه گودرزی مسئول کتابخانه

کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

f.goodarzi@gmail.com 43342076-9  داخلی 1044
سمیه امیدی کتابدار

کارشناسی کتابداری پزشکی

somayehomidi51@gmail.com 43342076-9  داخلی 1046
 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)