منابع موجود در بخش مرجع

 

  فرهنگ یا واژه‌نامه‌ عمومی و تخصصی، دانشنامه یا دایرةالمعارف‌ عمومی و تخصصی،راهنماها،دستنامه‌ها، دستور‌نامه‌ها، کتابشناسی‌ها، فهرست‌ها، کتب شرح حال یا سرگذشت‌نامه ، اطلس‌ها

 لازم به یادآوری است که پایگاه Primal Pictures  شامل اطلسها، تصاویر، فیلم و انیمیشن‌های آناتومی و فیزیولوژی انسانی در پورتال کتابخانه مرکزی به آدرس http://www.anatomy.tv در دسترس می‌باشد.

 

خدمات بخش مرجع

  •  پاسخگویی به سوالات مراجعان.
  •  کمک به مراجعان در یافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش
  •  آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع.
  •  ارائه خدمات ارجاعی به سایر کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در صورتی کهدمنابع مورد نیاز  در کتابخانه موجود نباشد.
  •  شناسایی منابع مرجع و پیشنهاد برای خرید آنها.
  •  وجین منابع در صورت لزوم.
  •  کپی گرفتن از کتب مرجع با هماهنگی کتابدار مرجع

 

ساعت کاری بخش مرجع

 شنبه تا سه شنبه 7:30 تا 15:30

 چهارشنبه : 7:30 تا  14:30

 

 

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)