شابکا

 

شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

علاوه بر تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد:

1. ارتباط با ناشران و کارگزاران در سطح ملی و بین المللی

2. امانت مدارک و تبادل اطلاعات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی

3. تهیه فهرستگان های ملی و بین المللی

4. اشتراک منابع کتابخانه ای

5. شناسایی منحصر به فرد در شبکه جهانی

شابکای کتابخانه:  IR-202790003

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)