بخش سفارشات

تهیه لیست سفارش ،فرایند خرید،و نیز امور مربوط به کتب اهدائی اشخاص حقیقی و حقوقی در این بخش انجام می‌شود. پس از انجام این امور کتب به بخش فهرست‌نویسی ارسال می‌گردد.​ اعضای هیات علمی, دانشجویان و کارکنان می توانند با تکمیل فرم سفارش کتاب درخواست خود را برای بخش سفارش ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)