بخش خدمات فنی

در این بخش سازماندهی منابع اعم از فهرست‌نویسی توصیفی و تحلیلی، رده بندی منابع با استفاده از ابزارهای مربوطه مانند سرعنوان‌های موضوعی فارسی و انگلیسی نظام‌های رده‌ بندی و نشانه مؤلف فارسی و لاتین انجام می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)