بخش ثبت و آماده‌سازی

در این بخش آماده کردن منابع یعنی مهر زدن، چسباندن بارکد و نشانه راهنما بر روی منابع از طریق گرفتن خروجی (لیبل و بارکد) جهت بازیابی سریع و آسان و قرار دادن آن در قفسه‌های مربوطه براساس رده منبع انجام می‌شود.

 

مجلات چاپی

در این بخش نشریات منتشره در داخل کشور به زبان فارسی و انگلیسی در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه علوم پزشکی بصورت اهدایی دریافت می‌شود. نشریات دریافت شده، ثبت و پس از آماده‌سازی جهت استفاده مراجعان در محل مخصوص خود قرار می­‌گیرد. این بخش کتابخانه شامل 35 عنوان مجله است که  5 عنوان آن مجله لاتین و 30 عنوان مجله فارسی می‌باشد. مجلات چاپی امانت داده  نمی‌شوند. در ضمن بیشتر مجلات قدیمی می‌باشند.

 

 

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)