مقررات عمومی کتابخانه‌های دانشگاه

 

استفاده‌کنندگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

رعایت شئونات و حجاب اسلامی در کتابخانه الزامی است.

رعایت سکوت در کتابخانه الزامی است.

استفاده از تلفن همراه در کتابخانه اکیداً ممنوع است.

خوردن و آشامیدن در کتابخانه اکیداً ممنوع است.

 جابجایی صندلی‌های سالن مطالعه ممنوع است.

 قدم زدن در حین مطالعه در سالن ممنوع است.

 رزرو صندلی‌های سالن مطالعه ممنوع است.

 به همراه داشتن کارت دانشجویی/شناسایی جهت استفاده از سالن مطالعه الزامی است.

 کتاب فقط به اعضای کتابخانه امانت داده می‌شود.

 فقط شخص امانت گیرنده در قبال کتابخانه پاسخگو می‌باشد.

 در صورت رزرو کتاب، اولویت با رزرو کننده‌ی اول می‌باشد.

 کتب مرجع، نشریات،پایان‌نامه و طرح های تحقیقاتی به هیچ عنوان قابل امانت نیستند.

 تمدید کتاب‌هایی که با تأخیر بازگردانده می‌شوند،امکان پذیر نیست.

 در صورت تأخیر  در بازگشت، مفقود شدن و یا هر نوع آسیب به منابع امانتی، طبق آیین‌نامه عمل خواهد شد.

 

آیین‌نامه عمومی کتابخانه(pdf)

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)