آیین‌نامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی منابع دیجیتالی

 

حقوق مالکیت معنوی(Intellectual Property Rights)، عمدتاً به موضوعاتی می‌پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش‌های ذهنی اوست. بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن‌ها تجلی یافته است. حمایت قانونی ملی از حقوق مالکیت معنوی در کشورهای مختلف جهان، مستلزم حمایت قرارداد بین‌المللی بوده است، در واقع، حمایت از این حقوق زمانی به کمال خود نزدیک می‌شود که در رفتار متقابل ملت‌ها، امنیت و مصونیت حقوقی حکم فرما باشد.

بدین منظور آیین‌نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی منابع دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راستای تحقق یکی از اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در چهارمین جلسه شورای تخصصی کتابخانه مرکزی در 1397/3/20 به تصویب رسیده است که به شرح ذیل می‌باشد:

 

ماده:1 تعاریف

حقوق مالکیت فکری: مالکیت فکری به معنای تسلط  و حق برخوردار از آثار ناشی از فعالیت‌های و تراوشات فکری انسان در زمینه های ادبی، هنری، علمی، تجاری و صنعتی است و حقوق مالکیت فکری مانند تمامی حقوق مالکانه دیگر به معنی شناسایی تسلط و مالکیت قانونی صاحب اثر نسبت به اثر خلاقانه وی است و تمامی امتیازات و منافع و تکالیف قانونی موجود نیز بنا به تناسب به آن اضافه می‌شود.

منابع دیجیتال: منابع دیجیتال مورد نظر در این آیین‌نامه شامل انواع مختلف منابع اطلاعاتی مانند کتاب، مجله، پایان‌نامه و.... است که یه صورت از راه دور قابل دسترسی است.


ماده 2: اهداف

کتابخانههای دیجیتالی تحت وب دسترسی آزاد را به منابع اطلاعاتی در هر قالبی را یکجا و در اسرع وقت برای مراجعان و جامعه استفاده‌کنندگان خود فراهم می‌کنند، از این رو نشر الکترونیک یکی از کارآمدترین محورهای تأمین و توسعه منابع برای کتابخانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود. بنابراین کتابداران کتابخانه‌های دیجیتالی باید مهارت های لازم را در خصوص گرفتن مجوزها و تنظیم قراردادهای رسمی و قانونی کسب کنند تا ضمن رعایت قوانین، حق مؤلفان در فضای وب حفظ و از هرگونه سو استفاده احتمالی از کتابخانه دیجیتالی جلوگیری شود. همچنین پس از انتشار یک اثر به صورت آنلاین، امکان نسخه برداری الکترونیکی وجود دارد از این رو لازم است قبل از هرگونه اقدامی در این زمینه از صاحبان اثر اجازه های لازم کسب و تمهیدات لازم برای مقابله با هر گونه سوء استفاده پیش‌بینی شود.

ماده 3: کاربران

کاربران مورد نظر در این آیین نامه شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان و سایر افراد حقیقی و حقوقی است که با دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ارتباط می‌باشند.


ماده 4:  روش های دسترسی به منابع دیجیتال

رایانههای بخش اطلاع رسانی کتابخانه، استفاده از اکانت‌هایVPN  

رایانههای بخش اطلاع رسانی دانشگاه، استفاده از اکانت‌های VPN

کتابخانههای دانشگاه و وارد کردن کلمه کاربری و رمز عبور، دسترسی از راه دور از طریقVPN  

 
ماده :5تعهدات اخلاقی کتابخانة دیجیتالی درخصوص مالکیّت معنوی

احترام به حق مؤلف وتلاش برای رعایت آن در هر شرایطی

احترام به حقوق مراجعان درباره محرمانه بودن اطلاعات آن‌ها

حفاظت از مجموعه و فراهم کردن امکان دسترسی به همه کاربران به اطلاعات موردنیازشان

 

ماده :6 تعهدات و مسئولیت‌های کاربران در قبال استفاده از منابع دیجیتال

کاربران موظف به حفاظت از نام کاربری و رمز عبور خود هستند و مجاز به در اختیار قراردادن نام کاربری و رمز عبور خود به افراد غیرمجاز نیستند.

رعایت حقوق مؤلفین و مفاد قراردادهای منابع الکترونیک قابل دسترس از طریق کتابخانه دیجیتال توسط کاربران کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی لرستان )هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان و ...( در تمامی فایلهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان الزامی است.

امکان نمایش، توزیع و بارگزاری منابع دارای حق مؤلف بدون اخذ مجوز رسمی از از صاحب آن منبع وجود ندارد.

امکان پرینت کامل کتب الکترونیک ممنوع است.

مطالبی که توسط دیگران دراین فضا تهیه شده است با کسب اجازه قابل استفاده و کپی خواهد بود.

درج منبع و ماخذ اولیه مطالب و اطلاعات دیجیتال الزامی است.

آثار موجود در کتابخانه دیجیتال حتی اگر رایگان باشد استناد به آن با ذکر دقیق منبع الزامی است.

تکثیر مطالب کتب و مقالات نشریات به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ، افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون

 

آیین‌نامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی منابع دیجیتالی(pdf)

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)