جریمه دیرکرد ،پارگی، مفقود شدن و یا هر نوع آسیب به منبع

 

تبصره1:  

  • عضو موظف است رأس تاریخ تعیین شده، منابع را به کتابخانه باز گرداند.
  • درصورتی که منبع در تاریخ مقرر به کتابخانه عودت داده نشود، برای هر روز تاخیر جریمه برابر تعرفه های اعلام شده در آغاز هر سال در نظر گرفته می‌شود.
  • در صورت پارگی ،مفقودی و یا هرنوع آسیب منبع ، عضو باید جدیدترین نسخه از همان منبع را در اسرع وقت تهیه نماید.
  • در صورتی که عضو نتواند عین منبع مفقودی یا آسیب دیده را تهیه کند، وی ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول کتابخانه می‌باشد.

  تبصره2:  

  • شبیه کتاب خریداری شود.
  • برابر قیمت جدیدترین نسخه آن ،از منابع دیگر با نظر کتابدار تهیه شود.

تبصره3: عضو می‌بایست در اسرع وقت( حداکثر یک ماه بعد از اعلام کتابدار به وی) نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و تا حصول نتیجه ، عضویت وی غیرفعال شده و از امانت منابع محروم خواهد شد.

تبصره4:  در صورت عدم پرداخت جریمه  و یا خسارت ،عضویت شخص لغو شده و مراتب جهت تصمیم گیری به ریاست کتابخانه‌های دانشگاه رسانده خواهد شد.

آیین نامه جریمه(pdf)

 

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)