آیین‌نامه تسویه حساب

 

.کلیه اعضاء موظفند پس از فراغت از تحصیل،انصرافی،انتقال، مرخصی تحصیلی، اتمام دوره همکاری،قطع رابطه استخدامی به هر دلیل،بازنشستگی برگه تسویه حساب با کتابخانه را جهت تأیید و مهر و امضا  تحویل نمایند

 

تبصره1: کلیه دانشجویان اعم از عضو و غیرعضو در کلیه رشته ها و مقاطع مختلف که پایان‌نامه دارند جهت تأییدیه برگه تسویه یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی از پایان‌نامه خود را به کتابخانه مرکزی و همچنین یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی به کتابخانه دانشکده محل تحصیل تحویل دهند.

تبصره2: فرمت چکیده پایان نامه بصورت فایل word باشد.

تبصره3: برگه تسویه حساب فقط برای اعضایی تأیید و مهر می شود که هیچ یک از منابع کتابخانه نزد ایشان نباشد.

 

 

آیین‌نامه تسویه حساب(pdf)

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)